Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy 2018

Zapraszamy do zapoznania się z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.

Ewentualna rozbieżność numeracji stron pomiędzy dokumentami zamieszczonymi na tej stronie, a dokumentami publikowanymi w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego wynika z różnego formatowania dokumentów (Dziennik nadaje własną numerację stron).