Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy 2010

Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:33
Podstawy prawne realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem

Obowiązek realizacji programów ochrony środowiska przed hałasem wynika zarówno z przepisów unijnych, jak i krajowych uregulowań prawnych.

Wymagania unijne

Podstawowym przepisem europejskim odnoszącym się do problematyki ochrony przed hałasem jest Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.(...)

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:33
Uzasadnienie podjęcia prac nad programem ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy

Prace nad Programem ochrony środowiska przed hałasem są realizowane przez Miasto w ramach obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). oraz w odpowiedzi na wymagania Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.(...)

Czytaj dalej