Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Hałas a środowisko

Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:56
Rodzaje hałasu

Zgodnie z definicją hałas są to wszelkiego rodzaju niepożądane, uciążliwe i szkodliwe dźwięki. Uciążliwość tych dźwięków (hałasu) jest postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez każdego z nas).

Ze względu na źródło pochodzenia hałas możemy podzielić na następujące rodzaje:

  • hałas drogowy,
  • hałas kolejowy,
  • hałas tramwajowy,
  • hałas lotniczy,
  • hałas przemysłowy.
(...)

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:56
Wskaźniki oceny hałasu

Wskaźnik hałasu - oznacza fizyczną skalę, stosowaną do określenia hałasu w środowisku, mającą związek ze szkodliwym skutkiem. W znowelizowanej ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzony został podwójny system oceny hałasu stosowany do celów:

1. prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych,
2. ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska.
(...)

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:33
Wprowadzenie do zagadnień akustyki środowiska

Człowiek, tworząc obraz otaczającego go świata korzysta przede wszystkim z bodźców dostarczanych przez zmysły. Wśród pięciu zmysłów niezwykle istotny jest słuch. Sygnały dochodzące do nas z otoczenia, a rejestrowane organem słuchu nazywa się dźwiękami.
Fizycznym nośnikiem tych sygnałów, zanim dotrą one do ludzkiego ucha, są fale mechaniczne rozchodzące się w powietrzu i zwane w tym przypadku falami akustycznymi (lub falami dźwiękowymi).(...)

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Września, 2012 - 12:33
Zestawienie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym

Dokonując wyboru optymalnych środków ochrony przeciwhałasowej należy określić obszar, w którym podejmowane będą działania z zakresu ochrony przed hałasem. Obszary te pokazano na schemacie poniżej.Ochrona i kształtowanie klimatu akustycznego

Wśród przedsięwzięć związanych z ograniczeniem hałasu, które mają zastosowanie w różnego rodzaju programach ochronnych należy wyróżnić dwie grupy:

  • przedsięwzięcia mające charakter ogólny, których celem nie jest wyłącznie ochrona przed hałasem, lecz które pozytywnie wpływają na klimat akustyczny,
  • przedsięwzięcia, których głównym celem (lub jednym z takich celów) jest ochrona środowiska przed hałasem.
(...)

Czytaj dalej