Deklaracja dostępności Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Mapa akustyczna m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Elementem udostępnianych na stronach Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy są mapy interaktywne. Mapy interaktywne są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (TAB, SHIFT+TAB, ENTER).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00 – 095 Warszawa
Siedziba: Miejskiego Centrum Sieci i Danych, Biura Kultury, Biura Prawnego, Biura Cyfryzacji Miasta, Biura Ochrony Środowiska, Biura Ochrony Powietrza i Klimatu, Biura Kadr i Szkoleń, Gabinet Prezydenta – Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Biura Urzędu m.st. Warszawy mieszczą się na piętrach: 3c, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23.


1. Sposób Dojazdu
Dojście piesze od al. Solidarności, pl. Bankowego, ul. Tłomockie, ul. Corazziego. Przejścia dla pieszych przy pl. Bankowym posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, schody, pachołki.

Najbliższa stacja metra Merto Ratusz Arsenał znajduje się w odległości do ok. 100 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych (wyjazd na górę), wind.

Najbliższe przystanki tramwajowe:
• Plac Bankowy 07 (kierunek Wyścigi: 4, 35; kierunek Al. Krakowska: 15; kierunek PKP Służewiec: 18), znajduje się w odległości ok. 58 m;
• Plac Bankowy 08 (kierunek Bemowo: 35; kierunek Żerań Wschodni: 4; kierunek Żerań FSO: 18; kierunek Potok: 15), znajduje się w odległości ok. 130 m;
• Metro Ratusz Arsenał 09 (kierunek Bazylika: 13; kierunek Wiatraczna: 26; kierunek Żerań FSO: 20;
• Żerań Wschodni: 4), znajduje się w odległości 88 m;
• Metro Ratusz Arsenał 10 (kierunek Koło: 20; kierunek Nowe Bemowo: 23; kierunek Boernerowo: 20; kierunek Cmentarz Wolski: 13), znajduje się w odległości 89 m
Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Bankowy 03 (kierunek Kierbedzia: 107; kierunek Gocław: 111; kierunek Wilanów: E-2), znajduje się w odległości 81 m;

Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu z wjazdem od strony al. Solidarności, w bliskim sąsiedztwie ul. Tłomockie

Brak w okolicy postoju taksówek.


2. Wejścia do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Wejścia do budynku: trzy wejścia od strony pl. Bankowego, dwa wejścia od strony ul. Tłomackie. Wejście dla osób poruszających na wózku od strony ul. Tłomackie, poprzedzone pochylnią rozpoczynającą się od strony al. Solidarności.

Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe rozsuwane o szerokości powyżej 90 cm. Obok drzwiach obrotowych drzwi jednoskrzydłowe otwierane.

Pokonanie różnicy poziomów między holem windowym a wejściami od strony pl. Bankowego i jednego wejścia od ul. Tłomackie, odbywa się jedynie poprzez schody.

Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób. Hole windowe na poszczególnych piętrach, oddzielone od korytarzy drzwiami z kontrolą dostępu. Ewakuacyjne klatki schodowe dostępne oddzielone od korytarzy podwójnymi drzwiami wyposażonymi w samozamykacze bez mechanizmów ułatwiających otwieranie.

W budynku znajdują się dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wind. Krawędzie schodów prowadzących od wejścia od strony pl. Bankowego oraz od strony ul. Corazziego do holu windowego, bez wyróżnień kolorystycznych (niewidoczne dla osób słabowidzących). Stopnie schodów proste, bez wystających nosków. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów.

W budynku znajduje się 6 wind osobowych. Komunikacja między piętrami odbywa się jedynie za pośrednictwem wind. Na panelu zewnętrznym i wewnętrznym wyświetla się numer piętra. W windzie brak komunikatów dźwiękowych informujących o numerze piętra.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Pochylnia znajduje się od strony al. Solidarności. Wejście dla osób poruszających się na wózku od ul. Tłomackie

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na 23 piętrze.

W budynku znajdują się trzy sale konferencyjne.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez wydzielone przeciwpożarowo dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Brak windy do celów ewakuacyjnych.