Mapa akustyczna m.st. Warszawy

Strona główna

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy oraz prognozą oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy:

• projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy [11MB],
• prognoza oddziaływania na środowisko [1MB],
• załącznik – mapy skuteczności - drogi [129MB],
• załącznik – mapy skuteczności - kolej [26MB],
• załącznik – mapy skuteczności - tramwaj [22MB],